AA

«Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ

Басқарма басшысының табысы мен мүлкі туралы мәлімет

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ басшысының 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғандағы дейiнгi кезеңдегi табысы мен мүлкi туралы ақпарат

Оспанбеков Бахидбек Амантайұлы — басқарма басшысы

Декларацияланған жылдық табыстың жалпы сомасы —3 477 506,43 теңге, соның iшiнде жеке табыс салығы — 277 505,24 теңге

Жекеменшiк құқығындағы жылжымайтын мүлiк — Астана қаласында 2 бөлмелi пәтер.

Жекеменшiк құқығындағы көлiктердiң тiзiмi — жоқ.

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ басшысының 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 2017 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғандағы дейiнгi кезеңдегi табысы мен мүлкi туралы ақпарат

Оспанбеков бахидбек Амантайұлы — басқарма басшысы

Декларацияланған жылдық табыстың жалпы сомасы — 3 165 193,00 теңге, соның iшiнде жеке табыс салығы  — 221 337, 00 теңге

Жекеменшiк құқығындағы жылжымайтын мүлiк — Астана қаласында 2 бөлмелi пәтер.

Жекеменшiк құқығындағы көлiктердiң тiзiмi — жоқ.

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ басшысының 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 2016 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғандағы дейiнгi кезеңдегi табысы мен мүлкi туралы
МӘЛIМЕТ

Мұқанов Нұржан Мерекеұлы — басқарма басшысы

Декларацияланған жылдық табыстың жалпы сомасы — 3260395,0 теңге, оның iшiнде жеке кiрiс салығы — 266004,0 теңге

Жекеменшiк құқығындағы жылжымайтын мүлiк — жоқ

Жекеменшiк құқығындағы көлiктердiң тiзiмi — жоқ

«Ақмолаоблысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ басшысының 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап 2015 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғандағыдейiнгiкезеңдегiтабысы мен мүлкiтуралыақпарат

Мұқанов Нұржан Мерекеұлы — басқармабасшысы

Декларацияланғанжылдықтабыстыңжалпысомасы — 2436220,15теңге

Жекеменшiкқұқығындағыжылжымайтынмүлiк — жоқ

Жекеменшiкқұқығындағыкөлiктердiңтiзiмi — жоқ

Мақаланы құрған күні 15.05.2015 11:21
Мақаланы жаңартқан күні 17.04.2019 12:26
Қаралым саны: 7774
© 2020. «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ