AA

«Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ

Басқарма туралы

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 2019 жылғы
26 желтоқсандағы № 117-н/қ
бұйрығымен қайта бекiтiлдi

724 «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сiнiң 2020-2022 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауы саласында жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк саясатты iске асыру бойынша қызметтер».

Бюджеттiк бағдарламаның жетекшiсi: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Оспанбеков Бахидбек Амантайұлы

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Ақмола облысы әкiмдiгiнiң 2016 жылғы 25 шiлдедегi №А-9/374 қаулысымен бекiтiлген «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ ережесi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты — облыстық.

мазмұнына байланысты — мемлекеттiк қызметтi, өкiлеттiктi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтердi көрсету.

iске асыру тәсiлiне байланысты — жеке.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметi саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыс аумағында мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумағында салынып жатқан объектiлердi инспекциялауды жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекiтiлген штат кестесiне сәйкес облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021ж 2022 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге   4344,0      
015 – жергілікті бюджеттен мың теңге   45435,8 52760,0 53125,0 53684,0
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 41254,8 49779,8 52760,0 53125,0 53684,0

Бюджет кiшi бағдарламасының коды мен атауы: 015 «Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен»

Бюджеттiк кiшi бағдарламаның түрi:

мазмұнына байланысты мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы / дамуы ағымдық

Бюджеттiк кiшi бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекiтiлген штат кестесiне сәйкес облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021 ж 2022 ж
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін облыстық аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің саны бірлік 13 15 15 15 15
Келісім шарт негізінде жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің саны бірлік 7 7 7 7 7
Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктіліктерін арттыру бірлік 5 4 4 4 4

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021ж 2022 ж
015- жергілікті бюджеттен мың теңге   45435,8 52670,0 53125,0 53684,0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны мың теңге 41254,8 45435,8 52670,0 53125,0 53684,0

Бұйрық (PDF 593 Kb)

«Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 2019 жылғы
31 желтоқсандағы № 120-н/қ
бұйрығымен қайта бекітілді

724 «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сінің 2019-2021 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер».

Бюджеттік бағдарламаның жетекшісі: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Оспанбеков Бахидбек Амантайұлы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Ақмола облысы әкімдігінің 2016 жылғы 25 шілдедегі №А-9/374 қаулысымен бекітілген «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ ережесі.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты – облыстық.

мазмұнына байланысты - мемлекеттік қызметті, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсету.

iске асыру тәсiлiне байланысты – жеке.

ағымдағы/даму – ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыс аумағында мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумағында салынып жатқан объектілерді инспекциялауды жүргізу. Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруды қамтамасыз ету 2019 жылы-100%, 2020 жылы-100%, 2021 жылы-100%. Әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруды қамтамасыз ету 2018 жылы-100%, 2020 жылы-100%, 2021 жылы-100%.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекітілген штат кестесіне сәйкес облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге     4344,0    
015 – жергілікті бюджеттен мың теңге     45435,8 42927,0 43101,0
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 40804,5 41259,6 49779,8 42927,0 43101,0

Бюджет кіші бағдарламасының коды мен атауы: 011 Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы / дамуы ағымдық

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Орта және төменгі буын әкімшілік мемлекеттік қызметшілерге және шарттық негізде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбекақысының артуы

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021 ж
шарттық негізде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбекақысын көтеру (штаттан тыс қызметкерлер-жүргізуші, хатшы, іс жүргізуші, статист, оператор) бірлік - - 7 - -
Орта және төменгі буындағы әкімшілік мемлекеттік қызметшілерге еңбекақысының артуы (бөлім басшылары, бас мамандар) бірлік - - 14 - -

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге     4344,0    
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны мың теңге 0 0 4344,0 0 0

Бюджет кіші бағдарламасының коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы / дамуы ағымдық

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бекітілген штат кестесіне сәйкес облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021 ж
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін облыстық аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің саны бірлік 13 13 15 15 15
Келісім шарт негізінде жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің саны бірлік 7 7 7 7 7
Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктіліктерін арттыру бірлік 4 5 4 4 4

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
015- жергілікті бюджеттен мың теңге     45435,8 42927,0 43101,0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны мың теңге 40804,5 41259,6 45435,8 42927,0 43101,0

Бұйрық 120 (PDF 577 Kb)

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 2019 жылғы 6 желтоқсандағы № 110-н/қ
бұйрығымен қайта бекiтiлдi

724 «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сiнiң 2019-2021 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауы саласында жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк саясатты iске асыру бойынша қызметтер».

Бюджеттiк бағдарламаның жетекшiсi: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Оспанбеков Бахидбек Амантайұлы

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Ақмола облысы әкiмдiгiнiң 2016 жылғы 25 шiлдедегi №А-9/374 қаулысымен бекiтiлген «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ ережесi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты — облыстық.

мазмұнына байланысты — мемлекеттiк қызметтi, өкiлеттiктi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтердi көрсету.

iске асыру тәсiлiне байланысты — жеке.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметi саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыс аумағында мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумағында салынып жатқан объектiлердi инспекциялауды жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекiтiлген штат кестесiне сәйкес облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге     4775,0    
015 – жергілікті бюджеттен мың теңге     45435,8 42927,0 43101,0
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 40804,5 41259,6 50210,8 42927,0 43101,0

Бюджет кiшi бағдарламасының коды мен атауы: 011 Республикалық бюджеттен трансферттер есебiнен

Бюджеттiк кiшi бағдарламаның түрi:

мазмұнына байланысты мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету ағымдағы / дамуы ағымдық

Бюджеттiк кiшi бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Орта және төменгi буын әкiмшiлiк мемлекеттiк қызметшiлерге және шарттық негiзде жұмыс iстейтiн қызметкерлердiң еңбекақысының артуы

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021 ж
шарттық негізде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбекақысын көтеру (штаттан тыс қызметкерлер-жүргізуші, хатшы, іс жүргізуші, статист, оператор) бірлік - - 7 - -
Орта және төменгі буындағы әкімшілік мемлекеттік қызметшілерге еңбекақысының артуы (бөлім басшылары, бас мамандар) бірлік - - 14 - -

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге     4775,0    
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны мың теңге 0 0 4775,0 0 0

Бюджет кiшi бағдарламасының коды мен атауы: 015 «Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен»

Бюджеттiк кiшi бағдарламаның түрi:

мазмұнына байланысты мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету ағымдағы / дамуы ағымдық

Бюджеттiк кiшi бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекiтiлген штат кестесiне сәйкес облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021 ж
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін облыстық аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің саны бірлік 13 13 15 15 15
Келісім шарт негізінде жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің саны бірлік 7 7 7 7 7
Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктіліктерін арттыру бірлік 4 5 4 4 4

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
015- жергілікті бюджеттен мың теңге     45435,8 42927,0 43101,0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны мың теңге 40804,5 41259,6 45435,8 42927,0 43101,0

Бұйрық 110 (PDF 359 Kb)

«Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 2019 жылғы 25 қарашадағы № 109-н/қ
бұйрығымен қайта бекітілді

724 «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сінің 2019-2021 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер».

Бюджеттік бағдарламаның жетекшісі: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Оспанбеков Бахидбек Амантайұлы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Ақмола облысы әкімдігінің 2016 жылғы 25 шілдедегі №А-9/374 қаулысымен бекітілген «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ ережесі.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты – облыстық.

мазмұнына байланысты - мемлекеттік қызметті, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсету.

iске асыру тәсiлiне байланысты – жеке.

ағымдағы/даму – ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыс аумағында мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумағында салынып жатқан объектілерді инспекциялауды жүргізу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекітілген штат кестесіне сәйкес облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге     4775,0    
015 – жергілікті бюджеттен мың теңге     45494,8 42927,0 43101,0
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 40804,5 41259,6 50269,8 42927,0 43101,0

Бюджет кіші бағдарламасының коды мен атауы: 011 Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы / дамуы ағымдық

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Орта және төменгі буын әкімшілік мемлекеттік қызметшілерге және шарттық негізде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбекақысының артуы

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021 ж
шарттық негізде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбекақысын көтеру (штаттан тыс қызметкерлер-жүргізуші, хатшы, іс жүргізуші, статист, оператор) бірлік - - 7 - -
Орта және төменгі буындағы әкімшілік мемлекеттік қызметшілерге еңбекақысының артуы (бөлім басшылары, бас мамандар) бірлік - - 14 - -

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге     4775,0    
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны мың теңге 0 0 4775,0 0 0

Бюджет кіші бағдарламасының коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы / дамуы ағымдық

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бекітілген штат кестесіне сәйкес облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021 ж
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін облыстық аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің саны бірлік 13 13 15 15 15
Келісім шарт негізінде жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің саны бірлік 7 7 7 7 7
Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктіліктерін арттыру бірлік 4 5 4 4 4

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
015- жергілікті бюджеттен мың теңге     45494,8 42927,0 43101,0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны мың теңге 40804,5 41259,6 45494,8 42927,0 43101,0

Бұйрық (PDF 575 Kb)

«Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 2019 жылғы «16» мамырдағы № 48-н/қ
бұйрығымен қайта бекітілді

724 «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сінің 2019-2021 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер».

Бюджеттік бағдарламаның жетекшісі: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Оспанбеков Бахидбек Амантайұлы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Ақмола облысы әкімдігінің 2016 жылғы 25 шілдедегі №А-9/374 қаулысымен бекітілген «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ ережесі.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты - облыстық.

мазмұнына байланысты - мемлекеттік қызметті, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсету.

iске асыру тәсiлiне байланысты – жеке.

ағымдағы/даму – ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыс аумағында мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумағында салынып жатқан объектілерді инспекциялауды жүргізу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекітілген штат кестесіне сәйкес облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге     5065,0    
015 – жергілікті бюджеттен мың теңге     45494,8 42927,0 43101,0
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 40804,5 41259,6 50559,8 42927,0 43101,0

Бюджет кіші бағдарламасының коды мен атауы: 011 Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы / дамуы ағымдық

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Орта және төменгі буын әкімшілік мемлекеттік қызметшілерге және шарттық негізде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбекақысының артуы

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021 ж
шарттық негізде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбекақысын көтеру (штаттан тыс қызметкерлер-жүргізуші, хатшы, іс жүргізуші, статист, оператор) бірлік - - 7 - -
Орта және төменгі буындағы әкімшілік мемлекеттік қызметшілерге еңбекақысының артуы (бөлім басшылары, бас мамандар) бірлік - - 14 - -

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге     5065,0    
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны мың теңге 0 0 5065,0 0 0

Бюджет кіші бағдарламасының коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы / дамуы ағымдық

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бекітілген штат кестесіне сәйкес облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021 ж
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін облыстық аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің саны бірлік 13 13 15 15 15
Келісім шарт негізінде жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің саны бірлік 7 7 7 7 7
Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктіліктерін арттыру бірлік 4 5 4 4 4

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
015- жергілікті бюджеттен мың теңге     45494,8 42927,0 43101,0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны мың теңге 40804,5 41259,6 45494,8 42927,0 43101,0

Бұйрық (PDF 1249 Kb)

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 2019 жылғы «12» сәурдегi № 36- н/қ
бұйрығымен қайта бекiтiлдi

724 «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сiнiң 2019-2021 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 003 «Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары ».

Бюджеттiк бағдарламаның жетекшiсi: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Оспанбеков Бахидбек Амантайұлы.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Ақмола облысы әкiмдiгiнiң 2016 жылғы 25 шiлдедегi №А-9/374 қаулысымен бекiтiлген «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ ережесi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi: 

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты — облыстық.

мазмұнына байланысты — күрделi шығыстарды жүзеге асыру.

iске асыру тәсiлiне байланысты — жеке.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: материалдық-техникалық жабдықтауды нығайту-100%.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): негiзгi құралдарды сатып алуға арналған бюджеттiк бағдарлама.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
003- мемлекеттік органның күрделі шығыстары мың теңге 120,0 0 1047,0    
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 120,0 0 1047,0    
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021 ж
Автокөлік үшін GPS навигатор сатып алу дана 1        
"Параграф" ақпараттық жүйесін сатып алу» дана     1    
«Парус-КАЗ.Бюджет» бағдарламалық өнімді сатып алу дана     1    

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 2019 жылғы «12» сәурдегi № 36- н/қ
бұйрығымен қайта бекiтiлдi

724 «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сiнiң 2019-2021 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауы саласында жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк саясатты iске асыру бойынша қызметтер».

Бюджеттiк бағдарламаның жетекшiсi: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Оспанбеков Бахидбек Амантайұлы

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Ақмола облысы әкiмдiгiнiң 2016 жылғы 25 шiлдедегi №А-9/374 қаулысымен бекiтiлген «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ ережесi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты — облыстық.

мазмұнына байланысты — мемлекеттiк қызметтi, өкiлеттiктi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтердi көрсету.

iске асыру тәсiлiне байланысты — жеке.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметi саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыс аумағында мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумағында салынып жатқан объектiлердi инспекциялауды жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекiтiлген штат кестесiне сәйкес облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге     1185,0    
015 – жергілікті бюджеттен мың теңге     45494,8 42927,0 43101,0
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 40804,5 41259,6 46679,8 42927,0 43101,0

Бюджет кіші бағдарламасының коды мен атауы: 011 Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету ағымдағы / дамуы ағымдық

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): шарттық негізде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбекақысын көтеру

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021 ж
шарттық негізде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбекақысын көтеру (штаттан тыс қызметкерлер-жүргізуші, хатшы, іс жүргізуші, статист, оператор) бірлік - - 7 - -

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге     1185,0    
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 0 0 1185,0 0 0

Бюджет кіші бағдарламасының коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету ағымдағы / дамуы ағымдық

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бекітілген штат кестесіне сәйкес облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021 ж
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін облыстық аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің саны бірлік 13 13 15 15 15
Келісім шарт негізінде жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің саны бірлік 7 7 7 7 7
Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктіліктерін арттыру бірлік 4 5 4 4 4

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
015- жергілікті бюджеттен мың теңге     45494,8 42927,0 43101,0
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 40804,5 41259,6 45494,8 42927,0 43101,0

Бұйрық (PDF 1319 Kb)

«Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 2018 жылғы «27»
желтоқсандағы № 125 н-қ
бұйрығымен бекітілді

«Келісілді»
Қазақстан Республикасының
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігі

___________ ________________________

2018 жылғы «____» _____________

М.О.

 

724 «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сінің 2019-2021 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер».

Бюджеттік бағдарламаның жетекшісі: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Оспанбеков Бахидбек Амантайүлы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Ақмола облысы әкімдігінің 2016 жылғы 25 шілдедегі №А-9/374 қаулысымен бекітілген «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ ережесі.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты - облыстық.

мазмұнына байланысты - мемлекеттік қызметті, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсету.

iске асыру тәсiлiне байланысты – жеке.

ағымдағы/даму – ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыс аумағында мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумығында салынып жатқан объектілерді инспекциялауды жүргізу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекітілген штат кестесіне сәйкес облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге     1185,0    
015 – жергілікті бюджеттен мың теңге     42663,0 42927,0 43101,0
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 40804,5 41259,6 43848,0 42927,0 43101,0

Бюджет кіші бағдарламасының коды мен атауы: 011 Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы / дамуы ағымдық

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): шарттық негізде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбекақысын көтеру

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021 ж
шарттық негізде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбекақысын көтеру (штаттан тыс қызметкерлер-жүргізуші, хатшы, іс жүршізуші, статист, оператор) бірлік - - 7 - -

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге     1185,0    
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 0 0 1185,0 0 0

Бюджет кіші бағдарламасының коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы / дамуы ағымдық

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бекітілген штат кестесіне сәйкес облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021 ж
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін облыстық аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің саны бірлік 13 13 14 14 14
Келісім шарт негізінде жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің саны бірлік 7 7 7 7 7
Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктіліктерін арттыру бірлік 4 5 4 4 4

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020ж 2021 ж
015- жергілікті бюджеттен мың теңге 40804,5 41259,6 42663,0 42927,0 43101,0
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 40804,5 41259,6 42663,0 42927,0 43101,0

Бұйрық (PDF 1344 Kb)

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 28.05.2018 жылғы
57- н/қ бұйрығымен қайта бекiтiлдi

724 «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сiнiң 2018-2020 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауы саласында жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк саясатты iске асыру бойынша қызметтер».

Бюджеттiк бағдарламаның жетекшiсi: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Мұқанов Нұржан Мерекеұлы.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Ақмола облысы әкiмдiгiнiң 2016 жылғы 25 шiлдедегi №А-9/374 қаулысымен бекiтiлген «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ ережесi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты — облыстық.

мазмұнына байланысты — мемлекеттiк қызметтi, өкiлеттiктi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтердi көрсету.

iске асыру тәсiлiне байланысты — жеке.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметi саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыс аумағында мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумығында салынып жатқан объектiлердi инспекциялауды жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекiтiлген штат кестесiне сәйкес облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2016 ж 2017 ж 2018 ж 2019ж 2020 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге 39606,9        
015 – жергілікті бюджеттен мың теңге 6072,8        
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 45679,8 40806,8 41259,6 41139,0 41139,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2015 ж 2016 ж 2017 ж 2018 ж 2019 ж
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін облыстық аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің саны адам 13 13 13 13 13
Келісім шарт негізінде жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің саны адам 7 7 7 7 7
Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктіліктерін арттыру адам 4 4 5 4 4

Бұйрық (PDF 1201 Kb)

Түсіндірме жазба (PDF 731 Kb)

Бюджеттік бағдарламардың (PDF 1344 Kb)

«Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 19.03.2018 жылғы
30- н/қ бұйрығымен қайта бекітілді

724 «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сінің 2018-2020 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер».

Бюджеттік бағдарламаның жетекшісі: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Мұқанов Нұржан Мерекеұлы.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Ақмола облысы әкімдігінің 2016 жылғы 25 шілдедегі №А-9/374 қаулысымен бекітілген «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ ережесі.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты - облыстық.

мазмұнына байланысты - мемлекеттік қызметті, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсету.

iске асыру тәсiлiне байланысты – жеке.

ағымдағы/даму – ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыс аумағында мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумығында салынып жатқан объектілерді инспекциялауды жүргізу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекітілген штат кестесіне сәйкес облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2016 ж 2017 ж 2018 ж 2019ж 2020 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге 39606,9        
015 – жергілікті бюджеттен мың теңге 6072,8        
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 45679,8 40806,8 41212,6 41139,0 41139,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2015 ж 2016 ж 2017 ж 2018 ж 2019 ж
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін облыстық аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің саны адам 13 13 13 13 13
Келісім шарт негізінде жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің саны адам 7 7 7 7 7
Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктіліктерін арттыру адам 4 4 5 4 4

Бұйрық  (PDF 566 Kb)

«Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 20.12.2017 жылғы
131/1- н/қ бұйрығымен бекітілді

724 «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сінің 2018-2020 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер».

Бюджеттік бағдарламаның жетекшісі: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Мұқанов Нұржан Мерекеұлы.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Ақмола облысы әкімдігінің 2016 жылғы 25 шілдедегі №А-9/374 қаулысымен бекітілген «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ ережесі.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi: мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты - облыстық. мазмұнына байланысты - мемлекеттік қызметті, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсету.

iске асыру тәсiлiне байланысты – жеке.

ағымдағы/даму – ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыс аумағында мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумығында салынып жатқан объектілерді инспекциялауды жүргізу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекітілген штат кестесіне сәйкес облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2016 ж 2017 ж 2018 ж 2019ж 2020 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге 39606,9        
015 – жергілікті бюджеттен мың теңге 6072,8        
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 45679,8 40806,8 41227,0 41139,0 41139,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2015 ж 2016 ж 2017 ж 2018 ж 2019 ж
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін облыстық аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің саны адам 13 13 13 13 13
Келісім шарт негізінде жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің саны адам 7 7 7 7 7
Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктіліктерін арттыру адам 4 4 5 4 4

Бұйрық (PDF 1870 Kb)

Түсіндірме жазба (PDF 619 Kb)

Бюджеттік бағдарламалардың 001 (PDF 712 Kb)

Бюджеттік бағдарламалардың 003 (PDF 591 Kb)

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 4. 12. 2017 жылғы
№ 125- н/қ бұйрығымен қайта бекiтiлдi

724 «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сiнiң 2017-2019 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауы саласында жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк саясатты iске асыру бойынша қызметтер».

Бюджеттiк бағдарламаның жетекшiсi: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Мұқанов Нұржан Мерекеұлы.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Ақмола облысы әкiмдiгiнiң 2016 жылғы 25 шiлдедегi №А-9/374 қаулысымен бекiтiлген «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ ережесi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi: мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты — облыстық. мазмұнына байланысты — мемлекеттiк қызметтi, өкiлеттiктi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтердi көрсету.

iске асыру тәсiлiне байланысты — жеке.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметi саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыс аумағында мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумығында салынып жатқан объектiлердi инспекциялауды жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекiтiлген штат кестесiне сәйкес облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2015 ж 2016 ж 2017 ж 2018ж 2019 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге 32739,3 39609,0      
015 – жергілікті бюджеттен мың теңге 5176,7 6073,1      
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 37916,0 45682,1 40806,8 41227,0 41139,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2015 ж 2016 ж 2017 ж 2018 ж 2019 ж
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін облыстық аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің саны адам 13 13 13 13 13
Келісім шарт негізінде жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің саны адам 7 7 7 7 7
Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктіліктерін арттыру адам 5 4 4 4 4

 

 «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 2017 жылғы 3 сәуiрдегi
№ 34/1-н/қ бұйрығымен қайта бекiтiлдi

724 «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сiнiң 2017-2019 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауы саласында жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк саясатты iске асыру бойынша қызметтер».

Бюджеттiк бағдарламаның жетекшiсi: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Мұқанов Нұржан Мерекеұлы.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Ақмола облысы әкiмдiгiнiң 2016 жылғы 25 шiлдедегi №А-9/374 қаулысымен бекiтiлген «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ ережесi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты — облыстық.

мазмұнына байланысты — мемлекеттiк қызметтi, өкiлеттiктi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтердi көрсету.

iске асыру тәсiлiне байланысты — жеке.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметi саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыс аумағында мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумығында салынып жатқан объектiлердi инспекциялауды жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекiтiлген штат кестесiне сәйкес облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2015 ж 2016 ж 2017 ж 2018ж 2019 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге 32739,3 39609,0      
015 – жергілікті бюджеттен мың теңге 5176,7 6073,1      
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 37916,0 45682,1 41138,8 41227,0 41139,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2015 ж 2016 ж 2017 ж 2018 ж 2019 ж
Мемлекеттік сәулет-құрылыс
бақылау саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыруды
қамтамасыз ететін
облыстық аппараттың мемлекеттік
қызметшілерінің саны
адам 13 13 13 13 13
Келісім шарт негізінде жұмыс істеп
жатқан қызметкерлердің саны
адам 7 7 7 7 7
Мемлекеттік қызметшілерді қайта
даярлау және олардың
біліктіліктерін арттыру
адам 5 4 4 4 4

Бұйрық (PDF 206 Kb)

 

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 2016 жылғы
21.12 №150/1-н/қ
бұйрығымен бекiтiлдi

 

724 «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сiнiң 2017-2019 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауы саласында жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк саясатты iске асыру бойынша қызметтер».

Бюджеттiк бағдарламаның жетекшiсi: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Мұқанов Нұржан Мерекеұлы.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Ақмола облысы әкiмдiгiнiң 2016 жылғы 25 шiлдедегi №А-9/374 қаулысымен бекiтiлген «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ ережесi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты — облыстық.

мазмұнына байланысты — мемлекеттiк қызметтi, өкiлеттiктi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтердi көрсету.

iске асыру тәсiлiне байланысты — жеке.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметi саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелерi: Облыс аумағында мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумығында салынып жатқан объектiлердi инспекциялауды жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекiтiлген штат кестесiне сәйкес облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.


Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

  Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар   Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2015 ж 2016 ж 2017 ж 2018ж 2019 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге 32739,3 39609,0      
015 – жергілікті бюджеттен мың теңге 5176,7 6073,1      
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге 37916,0 45682,1 41154,0 41227,0 41139,0

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2015 ж 2016 ж 2017 ж 2018 ж 2019 ж
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін облыстық аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің саны         адам 13 13 13 13 13
Келісім шарт негізінде жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің саны            адам 7 7 7 7 7
Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктіліктерін арттыру адам 5 4 4 4 4

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 2016 жылғы
21.12 № 150/1-н/қ
бұйрығымен бекiтiлдi

 

724 «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сiнiң 2017-2019 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 003 «Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары ».

Бюджеттiк бағдарламаның жетекшiсi: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Мұқанов Нұржан Мерекеұлы.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Ақмола облысы әкiмдiгiнiң 2016 жылғы 25 шiлдедегi №А-9/374 қаулысымен бекiтiлген «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ ережесi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты — облыстық.

мазмұнына байланысты — күрделi шығыстарды жүзеге асыру.

iске асыру тәсiлiне байланысты — жеке.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметi саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Облыс аумағында мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумығында салынып жатқан объектiлердi инспекциялауды жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): негiзгi құралдарды сатып алуға арналан бюджеттiк бағдарлама.


Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

  Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар   Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2015 ж 2016 ж 2017 ж 2018ж 2019 ж
003- мемлекеттік органның күрделі шығыстары мың теңге   6600,0 120,0    
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге   6600,0 120,0    

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2015 ж 2016 ж 2017 ж 2018 ж 2019 ж
Автомашина сатып алу   дана   1      
Автомашина үшін  GPS навигатор сатып алу дана       1    

Ақмола облысының  мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылай басқармасының  бюджеттік бағдарламасын бекіту туралы  (PDF 1250 Kb)

Бюджеттік бағдарламалардың  001 (кіші) (PDF 2051 Kb)

Бюджеттік бағдарламалардың  003 (кіші) (PDF 1227 Kb)

 

 

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы» басшысының
2016 жылғы 20.12 № 149/1
бұйрығымен бекiтiлдi

724 «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сiнiң 2016-2018 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру жөнiндегi қызметтер».

Бюджеттiк бағдарламаның жетекшiсi: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Мұқанов Нұржан Мерекеұлы.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Ақмола облысы әкiмдiгiнiң 2016 жылғы 25 шiлдедегi №А-9/374 қаулысымен бекiтiлген «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ ережесi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты — облыстық.

мазмұнына байланысты — мемлекеттiк қызметтi, өкiлеттiктi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтердi көрсету.

iске асыру тәсiлiне байланысты — жеке.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметтi саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыс аумағында мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумығында салынып жатқан объектiлердi инспекциялауды жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекiтiлген штат кестесiне сәйкес облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

  Бюджеттік бағдарлама
бойынша шығындар  
Өлшем
бірлігі
Есепті
кезең
Ағымдағы
жылдың
жоспары
Жоспарлы кезең
2014 ж 2015 ж 2016 ж 2017ж 2018 ж
011- республикалық бюджеттен мың
теңге
  32747,00 39609,00    
015 – жергілікті бюджеттен мың
теңге
  5177,00 6073,1 6579,00 6875,00
Бюджеттік бағдарлама
бойынша шығындардың
жиыны
мың
теңге
  37924,00 45682,1 6579,00 6875,00

Бюджеттiк кiшi бағдарламаның коды және атауы:

011 «Республикалық бюджеттегi трансферттер есебiнен».

015 « Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен».

Бюджеттiк кiшi бағдарламаның түрi:

мазмұнына байланысты — мемлекеттiк қызметтi, өкiлеттiктi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтердi көрсету.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекiтiлген штат кестесiне сәйкес облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.

Тікелей нәтиже
көрсеткіштері
Өлшем
бірлігі
Есепті
кезең
Ағымдағы
жылғы
жоспар
Жоспарлы кезең
2014 ж 2015 ж 2016 ж 2017 ж 2018 ж
Мемлекеттік
сәулет-құрылыс
бақылау
саласындағы
мемлекеттік
саясатты іске
асыруды
қамтамасыз
ететін облыстық
аппараттың
мемлекеттік
қызметшілерінің
саны
адам   13 13 13 13
Келісім шарт
негізінде жұмыс
істеп жатқан
қызметкерлердің
саны
адам   7 7 7 7
Мемлекеттік
қызметшілерді
қайта даярлау
және олардың
біліктіліктерін
арттыру
адам   5 4    

 

Бюджеттік кіші
бағдарламаның
бойынша шығындар,
барлығы  
Өлшем
бірлігі
Есепті
кезең
Ағымдағы
жылғы
жоспар
Жоспарлы кезең
2014 ж 2015 ж 2016 ж 2017ж 2018 ж
011- республикалық
бюджеттен
мың
теңге
  32747,00 39609,00    
015 – жергілікті
бюджеттен
мың
теңге
  5177,00 6073,1 6579,00 6875,00
Бюджеттік кіші
бағдарламаның
бойынша
шығындардың
жиыны
мың
теңге
  37924,00 45682,1 6579,00 6875,00

 Приказ (PDF 1278 Kb)

 


  

 

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 2016 жылғы
11 қарашадағы № 129- н/қ
бұйрығымен бекiтiлдi

724 «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сiнiң 2016-2018 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 003 «Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары ».

Бюджеттiк бағдарламаның жетекшiсi: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Мұқанов Нұржан Мерекеұлы.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнiң 34 және 38-баптары.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты — облыстық.

мазмұнына байланысты — күрделi шығыстарды жүзеге асыру.

iске асыру тәсiлiне байланысты — жеке.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметi саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыс аумағында мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумығында салынып жатқан объектiлердi инспекциялауды жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): негiзгi құралдарды сатып алуға арналан бюджеттiк бағдарлама.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

  Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар   Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2014 ж 2015 ж 2016 ж 2017ж 2018 ж
003- мемлекеттік органның күрделі шығыстары мың теңге       6600,00    
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге         6600,00    

Бюджеттiк кiшi бағдарламаның коды және атауы:

«000»- жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен.

Бюджеттiк кiшi бағдарламаның түрi:

мазмұнына байланысты — күрделi шығыстарды жүзеге асыру.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): негiзгi құралдарды сатып алу.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2014 ж 2015 ж 2016 ж 2017 ж 2018 ж
Автомашина сатып алу   адам     1    

 

  Бюджетті кіші бағдарламаның бойынша шығындар, барлығы   Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2014 ж 2015 ж 2016 ж 2017ж
  1. ж
000 - жергілікті бюджет қаражаты есебінен мың теңге       6600,00    
Бюджеттік кіші бағдарламаның бойынша шығындардың жиыны мың теңге         6600,00    

 

   

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы» басшысының
2016 жылғы 11 қарашадағы № 129-н/қ
бұйрығымен бекiтiлдi

724 «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сiнiң 2016-2018 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру жөнiндегi қызметтер».

Бюджеттiк бағдарламаның жетекшiсi: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Мұқанов Нұржан Мерекеұлы.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнiң 34-бабы.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты — облыстық.

мазмұнына байланысты — мемлекеттiк қызметтi, өкiлеттiктi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтердi көрсету.

iске асыру тәсiлiне байланысты — жеке.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметi саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыс аумағында мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумығында салынып жатқан объектiлердi инспекциялауды жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекiтiлген штат кестесiне сәйкес облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

  Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар   Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2014 ж 2015 ж 2016 ж 2017ж 2018 ж
011- республикалық бюджеттен мың теңге   32747,00 39609,00    
015 – жергілікті бюджеттен мың теңге   5177,00 5353,1 6579,00 6875,00
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге   37924,00 44962,1 6579,00 6875,00

Бюджеттiк кiшi бағдарламаның коды және атауы:

011 «Республикалық бюджеттегi трансферттер есебiнен».

015 « Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен».

Бюджеттiк кiшi бағдарламаның түрi:

мазмұнына байланысты — мемлекеттiк қызметтi, өкiлеттiктi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтердi көрсету.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекiтiлген штат кестесiне сәйкес облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2014 ж 2015 ж 2016 ж 2017 ж 2018 ж
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін облыстық аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің саны         адам   13 13 13 13
Келісім шарт негізінде жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің саны            адам   7 7 7 7
Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктіліктерін арттыру адам   5 4    

 

  Бюджетті кіші бағдарламаның бойынша шығындар, барлығы   Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2014 ж 2015 ж 2016 ж 2017ж 2018 ж
011- ресапубликалық бюджеттен мың теңге   32747,00 39609,00    
015 – жергілікті бюджеттен мың теңге   5177,00 5353,1 6579,00 6875,00
Бюджеттік кіші бағдарламаның бойынша шығындардың жиыны мың теңге   37924,00 44962,1 6579,00 6875,00

 

Бұйрық бюджеттік бағдарламаның (PDF 540 Kb)

 

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 2016 жылғы
26 шiлдедегi № 91- н/қ
бұйрығымен бекiтiлдi

724 «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»
ММ-сiнiң 2016-2018 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 003 «Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары ».

Бюджеттiк бағдарламаның жетекшiсi: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Мұқанов Нұржан Мерекеұлы.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнiң 34 және 38-баптары.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты — облыстық.

мазмұнына байланысты — күрделi шығыстарды жүзеге асыру.

iске асыру тәсiлiне байланысты — жеке.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметi саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыс аумағында мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумығында салынып жатқан объектiлердi инспекциялауды жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): негiзгi құралдарды сатып алуға арналан бюджеттiк бағдарлама.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

  Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар   Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылдың жоспары Жоспарлы кезең
2014 ж 2015 ж 2016 ж 2017ж 2018 ж
003- мемлекеттік органның күрделі шығыстары мың теңге     7392,0    
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны мың теңге     7392,0    

Бюджеттiк кiшi бағдарламаның коды және атауы:
«000»- жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен.

Бюджеттiк кiшi бағдарламаның түрi:
мазмұнына байланысты — күрделi шығыстарды жүзеге асыру.
ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): негiзгi құралдарды сатып алу.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2014 ж 2015 ж 2016 ж 2017 ж 2018 ж
Автомашина сатып алу   адам     1    

 

  Бюджетті кіші бағдарламаның бойынша шығындар, барлығы   Өлшем бірлігі Есепті кезең Ағымдағы жылғы жоспар Жоспарлы кезең
2014 ж 2015 ж 2016 ж 2017ж
  1. ж
000 - жергілікті бюджет қаражаты есебінен мың теңге     7392,00    
Бюджеттік кіші бағдарламаның бойынша шығындардың жиыны мың теңге     7392,00    

  

  

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы»
басшысының 2015 жылғы 29.12 № 127
бұйрығымен бекiтiлдi
«Келiсiлдi»
Қазақстан Республика Ұлттық экономика
вице-министрi
__________________ Қ. Өскенбаев
«____»__________2015 жыл
М.О

724 «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»

ММ-сiнiң 2016-2018 жылдарға арналған

БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауы саласында жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк саясатты iске асыру бойынша қызметтер».

Бюджеттiк бағдарламаның жетекшiсi: Басшы: «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Мұқанов Нұржан Мерекеұлы.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнiң 34-бабы.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты — облыстық, республикалық.

мазмұнына байланысты — мемлекеттiк қызметтi, өкiлеттiктi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтердi көрсету.

iске асыру тәсiлiне байланысты — жеке.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәулет, қала қүрылысы және құрылыс қызметi саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыс аумағында мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру, облыс аумығында салынып жатқан объектiлердi инспекциялауды жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекiтiлген штат кестесiне сәйкес облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2014 ж

2015 ж

2016 ж

2017ж

2018 ж

011- республикалық бюджеттен

мың теңге

 

32747,00

 

39609,00

 

 

015 – жергілікті бюджеттен

мың теңге

 

5177,00

6296,00

6579,00

6875,00

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны

мың теңге

 

37924,00

45905,00

6579,00

6875,00

 

Бюджеттiк кiшi бағдарламаның коды және атауы:

011 «Республикалық бюджеттегi трансферттер есебiнен».

015 « Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен».

Бюджеттiк кiшi бағдарламаның түрi:

мазмұнына байланысты — мемлекеттiк қызметтi, өкiлеттiктi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтердi көрсету.

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Бекiтiлген штат кестесiне сәйкес облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасының аппаратын қамсыздандыру, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Ағымдағы жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

2014 ж

2015 ж

2016 ж

2017 ж

2018 ж

Ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін облыстық аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің саны

 

 

 

 

адам

 

13

13

13

13

Келісім шарт негізінде жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің саны

 

 

адам

 

7

7

7

7

Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктіліктерін арттыру

адам

 

5

4

 

 

 

 

Бюджетті кіші бағдарламаның бойынша шығындар, барлығы

 

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Ағымдағы жылғы жоспар

Жоспарлы кезең

2014 ж

2015 ж

2016 ж

2017ж

2018 ж

011- ресапубликалық бюджеттен

мың теңге

 

32747,00

 

39609,00

 

 

015 – жергілікті бюджеттен

мың теңге

 

5177,00

6296,00

6579,00

6875,00

Бюджеттік кіші бағдарламаның бойынша шығындардың жиыны

мың теңге

 

37924,00

45905,00

6579,00

6875,00

Ақмола облысы әкiмдiгiнiң
2015 жылғы «26» қаңтардағы
№ А-1/30 қаулысымен
бекiтiлдi

 

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесi туралы ереже

1.  Жалпы ережелер

1. «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесi  облыс аумақтарында мемлекеттiк сәулет құрылыс бақылау және қадағалау саласындамемлекеттiк басқару органы болып табылады.

2. «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»мемлекеттiк мекемесi өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiне, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесi мемлекеттiк мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы бар мөрi мен мөртаңбалары, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына  сәйкес  қазынашылық органдарында шоттары болады.

4. «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесi азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.

5. «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»мемлекеттiк мекемесiнiң егер заңнамаға сәйкес осыған уәкiлеттiк берiлген болса, мемлекеттiң атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

6. «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесi өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша заңнамада белгiленген тәртiппен «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесi басшысының бұйрықтарымен ресiмделетiн шешiмдер қабылдайды.

7. «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң құрылымы мен штат санының лимитi қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекiтiледi.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жерi: Қазақстан Республикасы, 020000,  Ақмола облысы, Көкшетау қаласы,  Сәтбаев көшесi, 1«Б».

9. Мемлекеттiк мекеменiң толық атауы: «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесi.

10. Осы Ереже «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң құрылтай құжаты болып табылады.

11. «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң қызметiн қаржыландыру облыстың жергiлiктi бюджетiнен  жүзеге асырылады.

 12. «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiне кәсiпкерлiк субъектiлерiмен  «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

2. Мемлекеттiк мекеменiң миссиясы, негiзгi мiндеттерi, функциялары, құқықтары мен мiндеттемелерi

13. Миссиясы: сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру.

14. Мiндеттерi:

облыс аумағында мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауды, лицензиялауды және аттестаттауды жүзеге асыру;

облыс аумағында салынып жатқан объектiлердi инспекциялауды жүргiзу.

15. Функциялары:

салынып жатқан (салынуы белгiленген) объектiлер мен кешендердiң мониторингiн жүргiзу;

объектiлер құрылысының сапасына мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыру, осы объектiлерде сәулет-қала құрылысы тәртiбiн бұзушыларға Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiнде белгiленген әкiмшiлiк ықпал ету шараларын қолдану;

сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы лицензиялауды жүзеге асыру;

сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы белгiленген заңнама нормаларын, мемлекеттiк нормативтiк талаптарды, шарттар мен шектеулердi жол берiлген бұзушылықтар мен ауытқуларға байланысты бұзушыларға көзделген заңнамалық шараларды қолдану туралы шешiмдер қабылдау;

сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы сараптама жұмыстарын және инжинирингтiк көрсетiлетiн қызметтердi жүзеге асыру құқығына сарапшыларды аттестаттау;

жобалау құжаттамасының сапасына қадағалауды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

тексеру «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады;

заңнамада белгiленген тәртiппен қабылдау комиссиясының және мемлекеттiк қабылдау комиссиясының жұмысына қатысу;

жойылмайтын бұзушылықтарға жол берген, не жол берiлген бұзушылықтарды белгiленген нормативтiк мерзiмде жоймаған заңды және лауазымды тұлғаларға қатысты заңнамада белгiленген шараларды қолдану жүктеледi.

16. Құқықтары мен мiндеттерi:

сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi субъектiлерiнен облыс аумағында салынуы белгiленген және салынып (реконструкцияланып, кеңейтiлiп, жаңғыртылып, күрделi жөндеуден өткiзiлiп) жатқан объектiлер мен кешендер туралы ақпарат сұрау және алу;

техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалардан танысу үшiн осы құрылыс бойынша қажеттi жобалау және атқарушылық техникалық құжаттаманы, сондай-ақ тиiстi жобалардың сараптама қорытындысын сұрату және олардан алу;

салынып (реконструкцияланып, кеңейтiлiп, жаңғыртылып, күрделi жөндеуден өткiзiлiп) жатқан объектiлер мен кешендерге кедергiсiз бару және оларда жүргiзiлiп жатқан құрылыс-монтаж жұмыстарын жедел инспекциялауды жүргiзу;

құрылыс-монтаждау жұмыстары жүргiзiле басталғаны туралы хабарламаны алғаннан кейiн, осы хабарлама алынған кезден бастап бес жұмыс күнiнен кешiктiрiлмей объектiлер мен кешендерге бару құқығы берiледi;

Мемлекеттiк нормативтердi бұзуға және (немесе) бекiтiлген жобалардан (жобалық шешiмдерден) ауытқуға жол берiлгендiгi анықталған жағдайда мемлекеттiк сәулет-құрылыс инспекциясы жол берiлген бұзушылықтарды тапсырысшының (құрылыс салушының) және (немесе) мердiгерлiк құрылыс-монтаждау ұйымының (кәсiпорнының) белгiленген мерзiмде жоюы туралы нұсқама шығарады. 

3.  Мемлекеттiк мекеменiң қызметiн ұйымдастыру

17. «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»мемлекеттiк мекемесiн  басқаруды, жүктелген мiндеттердiң орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң  басшысы жүзеге асырады.

18. «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң  басшысы облыс әкiмiмен қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.

19. «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесi басшысында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын басшысының орынбасары болады.

20. «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесi басшысының өкiлеттiгi:

Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгiленген жағдайларда  және шегiнде барлық ұйымдарда «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң мүдделерiн ұсынады;

сенiмхаттар бередi;

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң iссапарлары, тағылымдамалары, кызметкерлердi қазақстандық және шетелдiк оқу орталықтарында оқыту және бiлiктiлiгiн жоғарылату түрлерi бойынша  жоспарлары мен тәртiптерiн бекiтедi;

банкте шоттар ашады;

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң барлық қызметтерлерiне арналған  мiндеттi бұйрықтар шығарады және нұсқаулар бередi;

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң қызметкерлерiн  жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады;

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесi қызметкерлерiнiң өкiлеттiктерiн белгiлейдi;

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң қызметкерлерiн марапаттау мен тәртiптiк жазалау шараларын қолданады;

жемқорлыққа қарсы әрекет шараларын қолданады және бұл үшiн дербес жауап бередi;

Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Ережемен оған жүктелген басқа да қызметтердi жүзеге асырады;

«Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң басшысы болмаған кезеңде оның өкiлеттiктерiн қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

21. «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы»мемлекеттiк мекемесiнiң басшысы өз орынбасарының өкiлеттiлiгiн қолданыстағы заңнамаға сәйкес анықтайды.

4. Мемлекеттiк мекеменiң мүлкi

22. «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiнiң мүлкi оған меншiк иесi берген мүлiк, сондай-ақ, өз қызметi нәтижесiнде сатып алынған мүлiк (ақшалай кiрiстердi қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебiнен қалыптастырылады.

23. «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiне бекiтiлген мүлiк облыстық коммуналдық меншiкке жатады.

24. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiөзiне бекiтiлген мүлiктi және қаржыландыру жоспары бойынша өзiне бөлiнген қаражат есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттiк мекеменi қайта ұйымдастыру және тарату

25. «Ақмола облысының мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттiк мекемесiне қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Мақаланы құрған күні 27.07.2016 16:02
Мақаланы жаңартқан күні 21.01.2020 11:06
Қаралым саны: 8532
© 2020. «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ